Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Διδακτικό σενάριο στο νόμο της τριβής (Φυσική Α' Λυκείου)


Τελευταία ανανέωση 1/2/2012!!
Το σενάριο αφορά στη διδασκαλία της τριβής στην Α' τάξη του Λυκείου (ενότητα 1.3.7)
Τα αρχεία του σεναρίου βρίσκονται εδώ σε συμπιεσμένη μορφή.

 Περιλαμβάνονται :
  • Τα έντυπα Α (φύλλα εργασίας)
  • Το έντυπο Β (σενάριο διδασκαλίας)
  • Τα αρχεία προσομοίωσης του Interactive Physics
  • Η προσομοίωση "Δυνάμεις και κίνηση"